Τετάρτη 4 Ιουλίου 2012

▪ Το θεώρημα αντικατάστασης στα ορισμένα ολοκληρώματα

Tων Αντώνη Κυριακόπουλου Γιώργου Τασσόπουλου
Το θεώρημα αντικατάστασης στα ορισμένα ολοκληρώματα και μια αναφορά στις συναρτήσεις της μορφής:
$g(x)=\int_a^bf(x,t)dt$
Περιεχόμενα
1. Το θεώρημα αντικατάστασης στα ορισμένα ολοκληρώματα.
2. Τρόποι εφαρμογής του θεωρήματος.
3.Μια αναφορά στις συναρτήσεις της μορφής :
$σ(x)=\int_a^bφ(x,t)dt$
4. Παραδείγματα - σημειώσεις - παρατηρήσεις.
Πηγή: ke-ntro

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου