Παρασκευή, 6 Απριλίου 2012

▪ Θεώρημα Routh

Θεώρημα
Έστω τρίγωνο ABC και IGH το τρίγωνο που σχηματίζεται από τις τρεις σεβιανές του AD, BE και CF, τεμνόμενες ανά δύο. 
Τότε ισχύει:
όπου r = AF/BF, s = BD/CD και t = CE/AE.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου