Σάββατο 31 Μαρτίου 2012

▪ Με αφορμή ένα πρόβλημα της Ευκλείδειας Γεωμετρίας

Του Ανδρέα Πούλου
Την εργασία αυτή θα την παρουσίαζα στην 4η Μαθηματική Εβδομάδα που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη (7 - 11 Μαρτίου 2012).
Η εργασία δεν παρουσιάστηκε για τον εξής λόγο: O Dmitri Kamanin σημαντικός ερευνητής από την Ρωσία πριν από εμένα έκανε μία ανακοίνωση που αφορούσε τα Σχολεία του Κολμογκόροφ στην πρώην ΕΣΣΔ και στη σημερινή Ρωσία.
Επειδή υπήρχε ταυτόχρονη μετάφραση στα ελληνικά, η ανακοίνωση είχε διπλάσια διάρκεια από την προβλεπόμενη. Ως μέλος της οργανωτικής επιτροπής της 4ης Μ.Ε. θεώρησα απαραίτητο να μην παρουσιάσω τη δική μου εργασία και να την αναρτήσω στο Διαδίκτυο μέχρι να δημοσιευθεί σε ένα χρόνο στα Πρακτικά της 4ης Μ.Ε.
Ο τίτλος της εργασίας μου ήταν "Με αφορμή ένα πρόβλημα της Ευκλείδειας Γεωμετρίας". Αφορά ένα γνωστό πρόβλημα της Ευκλείδειας Γεωμετρίας, το οποίο έχει συζητηθεί και στο Φόρουμ. Απλά, ο τρόπος και η οπτική γωνία θεώρησης του προβλήματος είναι λίγο διαφορετικός. Αυτός ήταν και ο λόγος που θεώρησα χρήσιμη από την πλευρά μου μία τέτοια "νέα" αντιμετώπιση. Ίσως βελτιώσω λίγο το κείμενο και να το εμπλουτίσω με νέο υλικό μέχρι να λάβει την τελική μορφή του.
Ανδρέας Πούλος
Δείτε επίσης:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου