Πέμπτη 16 Μαρτίου 2023

MAX area

To εμβαδόν της χρωματισμένης επιφάνειας είναι
$$Α =α^2( \dfrac{π}{2}-ημ2θ)$$
α) Να βρεθεί η τιμή του $α$ ώστε το εμβαδόν της χρωματισμένης επιφάνειας $A$ να είναι ίσο με το εμβαδόν του ημικυκλίου.  
β) για ποια τιμή του $θ$ το εμβαδόν της χρωματισμένης επιφάνειας μεγιστοποιείται;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου