Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου 2023

Αντιστρέψιμη συνάρτηση

Έστω συνάρτηση $f $ ορισμένη στο $R$ με τύπο
$$f(x) = (1 − x)(1 + x^2 )$$
Η συνάρτηση είναι αντιστρέψιμη. Αν 
$h = f^{ −1} ◦ ln ◦f$, δηλ. 
$h(x) = f ^{−1}(ln(f(x)))$, $x < 1$,
τότε να υπολογιστεί η τιμή της παράστασης 
$3 + \dfrac{1}{h′(0)}$? 
(A) $1$      (B) $2$       (Γ) $3$       (Δ) $4$       (E) $5$

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου