Τετάρτη 8 Μαρτίου 2023

Τρεις φορές παραγωγίσιμη

Έστω $f(x)$ συνάρτηση τρεις φορές παραγωγίσιμη, περιοδική με περίοδο $2π$, δηλαδή 
$f(x+2π) = f(x)$
για κάθε $x$. 
Να αποδειχθεί ότι 
$\int_0^{2π} f'''(x)f(x) dx = 0$.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου