Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2023

Συνάντηση μαθηματικών

Στην ετήσια συνάντηση μαθηματικών, καθένας από τους 101 μαθηματικούς που συμμετείχαν είχαν διαφορετικό δείκτη νοημοσύνης
$100, 101, 102, . . . , 199, 200$.
Μια ομάδα μαθηματικών συναντήθηκαν στην μπλε αίθουσα, ενώ η υπόλοιπη ομάδα συναντήθηκε στην κόκκινη αίθουσα. 
Μια ομάδα μαθηματικών με δείκτη νοημοσύνης $124$, άλλαξε αίθουσα, πήγε από την μπλε στην κόκκινη αίθουσα. 
Ως αποτέλεσμα, ο μέσος όρος νοημοσύνης και στις δύο αίθουσες αυξήθηκε κατά $1/3$.
Πόσοι μαθηματικοί συναντήθηκαν στο μπλε δωμάτιο πριν από την αλλαγή της αίθουσας;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου