Πέμπτη, 18 Ιανουαρίου 2018

Ανισοτική με ολοκλήρωμα

Nα αποδειχτεί ότι για κάθε $a > \dfrac{1}{e}$ ισχύει η ακόλουθη ανισότητα 
$\int\limits_{1+lna}^{1+ln(a+1)}\! x^x dx ≥ 1$.
Proposed by Nguyen Viet Hung, Hanoi University of Science, Vietnam

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου