Πέμπτη, 28 Ιουλίου 2016

Ομοκυκλικά σημεία

Δίνονται στο επίπεδο δύο τεμνόμενοι κύκλοι. Το $Α$ είναι ένα από τα σημεία τομής των κύκλων.
Φέρουμε σε κάθε κύκλο μια διάμετρο παράλληλη προς την ευθεία που εφάπτεται στον άλλο κύκλο στο σημείο $Α$. Οι διάμετροι αυτές δεν τέμνονται. 
Αποδείξτε ότι τα τέσσερα άκρα αυτών των διαμέτρων ανήκουν στον ίδιο κύκλο. 
(S. Βelov)
Λύση
Δείτε τη λύση που μου έστειλε ο Κώστας Δόρτσιος:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου