Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2015

Μια από τις πολλές

Βρείτε συνάρτηση $f:\mathbb{R} \to \mathbb{R}$ με σύνολο τιμών:
$f(\mathbb{R}) = ( - \infty ,0) \cup (0, + \infty )$  
και να είναι επί πλέον $1 - 1$.
Σημείωση: Υπάρχουν πολλές τέτοιες συναρτήσεις.
- Δείτε την γραφική παράσταση της συνάρτησης που
αναφέρω κάτω στο σχόλιο μου:

1 σχόλιο: