Τετάρτη, 8 Ιανουαρίου 2014

Υψηλότατο

Από την κορυφή του δισορθογωνίου τραπεζίου φέρω . Αν είναι , υπολογίστε το ύψος του τραπεζίου, συναρτήσει της βάσης .
Πηγή: mathematica (KARKAR)

1 σχόλιο: