Τετάρτη, 18 Ιουλίου 2012

▪Ολοκλήρωμα

Να αποδειχθεί ότι:
$\int^{2004}_{\frac{1}{2004}}\frac{x-1}{1+ax+ax^2+x^3}dx=0$
όπου $a$ θετικός αριθμός. 

Η Λύση της άσκησης: Φραγκάκης Νίκος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου