Δευτέρα, 24 Οκτωβρίου 2016

Τρεις πλεξίδες

'Ενα κορίτσι χώρισε τα μακριά μαλλιά της σε τρία μέρη, δένοντας με κόκκινη κορδέλα το αριστερό μέρος, με λευκή το κεντρικά και με μπλε το δεξί. Μετά έφερε το αριστερό μέρος πάνω από το κεντρικά και σχημάτισε μία πλεξίδα (την Νο1) στην οποία οι κορδέλες είχαν τη σειρά (από αριστερά προς τα δεξιά) άσπρη, κόκκινη, μπλε. 
'Επειτα έφερε το δεξί μέρος πιάνω από το κεντρικό, σχηματίζοντας την πλεξίδα Νο2 με τις κορδέλες στην εξής σειρά: άσπρη, μπλε, κόκκινη.

Kangaroo Past Papers (All Levels) - Year 2008

Η άσκηση της ημέρας (25 - 10 - 2016)

Έστω $a,b,c$ θετικοί πραγματικοί αριθμοί τέτοιοι ώστε
$abc = \dfrac {1} {8}$.
Να αποδειχθεί ότι
\[a ^ 2 + β ^ 2 + γ ^ 2 + a ^ 2 β ^ 2 + a ^ 2c ^ 2 + β ^ 2c ^ 2\ge\dfrac{15}{16}\]

Όμορφη παραλληλία

Το  είναι το ύψος του τριγώνου , είναι το βαρύκεντρο και η τέμνει τον περιγεγραμμένο κύκλο του τριγώνου στο
Να δείξετε ότι

Πυθαγόρειο θεώρημα - Απόδειξη 128η

Η ιστορία της Άλγεβρας

Ενδιαφέρουσα Ισεμβαδικότητα!

Δίνεται τρίγωνο και ας είναι τα σημεία τομής των δια του ορθοκέντρου του καθέτων μεταξύ τους ευθειών  με τους φορείς των πλευρών αντίστοιχα. 
Έστω με σημεία των αντίστοιχα ώστε:
.

Η άσκηση της ημέρας (24 - 10 - 2016)

Nα βρεθεί το πρώτο ψηφίο μετά την υποδιαστολή του αριθμού
$\displaystyle \dfrac1{1009}+\dfrac1{1010}+\cdots + \dfrac1{2016}$

Hong Kong Team Selection Test 2017

Σάββατο, 22 Οκτωβρίου 2016

Σταθερότητα λόγου

Δίνεται ορθογώνιο με και έστω τυχαίο σημείο της πλευράς . Από την κορυφή φέρνουμε κάθετη στην που τέμνει την προέκταση της στο
Αν η τέμνει την στο , να δείξετε ότι ο λόγος είναι σταθερός, ανεξάρτητος της θέσης του σημείου και να βρεθεί η τιμή του.

Ζητείται αίμα για τον φίλο μας Κάρλο ντε Γκράντι

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Αγαπητοί φίλοι, 
πρόκειται να υποβληθώ σ’ εγχείρηση και θα χρειαστώ τρεις φιάλες αίμα. Όποιος μπορεί να πάει σε οποιδήποτε νοσοκομείο μέχρι την 8η Νοεμβρίου 2016, και να δηλώσει ότι πρόκειται για το “Λαϊκό Νοσοκομείο” για το “Ορθοπεδικό Τμήμα” υπέρ CARLO de GRANDI/Κάρλο ντε Γκράντι.
Η ομάδα αίματός μου είναι: ” 0 IV RH (-)”
Επίσης να μ’ ενημερώσεται σε ποιο νοσοκομείο πήγε ο καθένας:
(b) E- Mail: degrand1@otenet.gr
Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.
Φιλικά,
Carlo de Grandi

Ιωαννίδης Ιωάννης - Γεωμετρία Ι, Ευθύγραμμα Σχήματα

Κάντε κλικ στην εικόνα.
Πηγή

Η ιστορία της Τριγωνομετρίας

Πέμπτη, 20 Οκτωβρίου 2016

Η άσκηση της ημέρας (21 - 10 2016)

Να λυθεί η εξίσωση:
\[\displaystyle \root5\of{x^3+2x}=\root3\of{x^5-2x}\]

Σαν παραβολή

Οι δύο καμπύλες του σχήματος είναι οι γραφικές παραστάσεις, στο διάστημα [0,π], της $f(χ)=ημχ$ και της παραβολής με τις ίδιες ρίζες και κορυφή.
Ποια είναι η παραβολή και ποια η $f$;
Δείτε εδώ την πολύ ωραία λύση που μου έστειλε ο κ. Κώστας Δόρτσιος και κάποιες παρατηρήσεις που κάνει.
Κάντε κλικ και στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε το σχετικό αρχείο geogebra.

Τετάρτη, 19 Οκτωβρίου 2016