Πέμπτη 9 Μαρτίου 2023

Μεγένθυση φωτογραφίας

Θέλουμε να αυξήσουμε το ύψος της παρακάτω φωτογραφίας στα $33$ cm, διατηρώντας παράλληλα την αναλογία ύψους προς πλάτος. 
Ποιο θα είναι το πλάτος της μεγεθυσμένης φωτογραφίας;

1 σχόλιο: