Πέμπτη 9 Μαρτίου 2023

Τρεις ερωτήσεις στην παράγουσα συνάρτηση

Να βρείτε μια παράγουσα της συνάρτησης ݂ $f$ με τύπο ݂
2. Είναι γνωστό ότι μια συνεχής συνάρτηση ݂$f$ σε ένα διάστημα $Δ$ έχει πάντα παράγουσα στο $Δ$. Να δείξετε ότι το αντίστροφο δεν ισχύει, χρησιμοποιώντας ως αντιπαράδειγμα τη συνάρτηση $f$ ݂ με τύπο: ݂
3. Να δείξετε ότι οι δύο πιο κάτω συναρτήσεις $F$ και $G$ είναι παράγουσες της συνάρτησης ݂$f$ με τύπο ݂$f(x)=- \dfrac{2}{x^3}$, $x \in  \Re - \big\{0\big\} $. 
Γιατί είναι λάθος να γράψουμε 
Από το βιβλίο Μαθηματικά Γ' Λυκείου Κατεύθυνσης (Α' Τεύχος) της Κύπρου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου