Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου 2012

▪ 3η Προκαταρκτική Φάση 1995 - Γυμνάσιο

Θέμα 1ο
Να προσδιορίσετε τους ακεραίους για τους οποίους ισχύει 
.
Θέμα 2ο
Σε οξυγώνιο τρίγωνο φέρνουμε τα ύψη . Αν η είναι παράλληλη στην , η γωνία είναι και να προσδιορίσετε τα μέτρα των πλευρών και των γωνιών του τριγώνου .
Θέμα 3ο
Για οποιουσδήποτε θετικούς αριθμούς να αποδείξετε ότι το κλάσμα 
 
βρίσκεται μεταξύ των αριθμών . (Τα είναι τέτοια ώστε να έχουν έννοια τα παραπάνω κλάσματα).
Θέμα 4ο
Θεωρούμε μία τριγωνική τοποθέτηση των αριθμών . Οι αριθμοί που βρίσκονται στο εσωτερικό του τριγώνου είναι ίσοι με το άθροισμα των δύο γειτονικών αριθμών της προηγούμενης σειράς. Για παράδειγμα οι έξι πρώτες σειρές είναι:
Έστω το άθροισμα των αριθμών της σειράς. Να προσδιορίσετε τα δύο τελευταία ψηφία του .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου