Σάββατο 30 Ιουνίου 2012

▪ Συνάρτηση σφάλματος (Error function)

Ένας στοιχειώδης τρόπος υπολογισμού του γνωστού ολοκληρώματος 
$\int_{0}^{+\infty}e^{-x^2}\,dx$, 
συναφούς με τη συνάρτηση σφάλματος (Εrror function).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου