Δευτέρα 30 Απριλίου 2012

▪Ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις Νομού Λέσβου 2012

Τα θέματα προσομοίωσης (με τις λύσεις τους), στα Μαθηματικά κατεύθυνσης της Γ΄ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου, που δόθηκαν στο νομό Λέσβου για τη σχολική χρονιά 2012 (Α΄ και Β΄ φάση). Στο αρχείο υπάρχουν και τα θέματα του 2011.

Εποπτεία: Πρόδρομος Ελευθερίου, Προϊστάμενος Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δ/θμιας Εκπ/σης Β. Αιγαίου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου