Τρίτη 6 Μαρτίου 2012

▪ Διοφαντική

Οι τέσσερις μικρότερες δυνατές διαφορετικές θετικές ακέραιες λύσεις της διοφαντικής εξίσωσης:
s = x3 + y3 = z3 + w3 = u3 + v3 = m3 + n3
είναι
6 963 472 309 248 = 2 4213 + 19 0833 = 5 4363 + 18 9483
                            = 10 2003 + 18 0723 = 13 3223 + 16 6303
και οι τρεις επόμενες μεγαλύτερες λύσεις είναι
12 625 136 269 928 = 4 2753 + 23 2373 = 7 0683 + 23 0663
                             = 10 3623 + 22 5803 = 12 9393 + 21 8693
21 131 226 514 944 = 1 5393 + 27 6453 = 8 6643 + 27 3603
                              = 11 7723 + 26 9163 = 17 1763 + 25 2323
26 059 452 841 000 = 4 1703 + 29 6203 = 12 9003 + 28 8103
                              = 14 5773 + 28 4233 = 21 9303 + 24 9403

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου