Πέμπτη 9 Μαρτίου 2023

Υδρόγειος σφαίρα

Στην υδρόγειο σφαίρα υπάρχουν $17$ παράλληλοι κύκλοι και $12$ μεσημβρινοί. 
Σε πόσες περιοχές χωρίζεται η επιφάνεια της Γης;

2 σχόλια: