Κυριακή 12 Μαρτίου 2023

Τι λόγο θα δώσουμε;

Ένα ισόπλευρο τρίγωνο τοποθετείται μέσα σε ένα μεγαλύτερο ισόπλευρο τρίγωνο έτσι, ώστε η περιοχή μεταξύ τους να μπορεί να χωριστεί σε τρία ίσα τραπέζια, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. 
Το μήκος της πλευράς του εσωτερικού τριγώνου είναι τα $\dfrac{2}{3}$ του μήκος της πλευράς του μεγαλύτερου τριγώνου. 
Ποιος είναι ο λόγος του εμβαδού του τραπεζίου προς το εμβαδόν του εσωτερικού τριγώνου;
AMC 8 2023

2 σχόλια: