Τρίτη 14 Μαρτίου 2023

Άμα δεν ξέρεις ...

Ένας κάτοικος μιας μεγαλούπολης φοβούμενος μια επικείμενη οικονομική κρίση εγκατέλειψε τη δουλειά του στην τράπεζα και δημιούργησε μια οικολογική φάρμα φρούτων. 
Ξεκίνησε καλά, αλλά γνώριζε ελάχιστα για την δουλειά αυτή με αποτέλεσμα κάθε χρόνο η σοδειά του ήταν κατά $25$ % μικρότερη από την προηγούμενη χρονιά.
Η πτώση μεταξύ $2007$ και $2008$ ήταν $64$ κιλά. 
Ποια ήταν η σοδειά του το $2011$; 

1 σχόλιο: