Τρίτη 1 Μαρτίου 2022

Μαθηματικά κατεύθυνσης Γ΄ Λυκείου: Γεωμετρική ερμηνεία θεωρημάτων: Bolzano, Μέγιστης - Ελάχιστης τιμής, Ενδιαμέσων τιμών, Rolle, Μέσης τιμής

Πηγή: perikentro

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου