Πέμπτη 10 Μαρτίου 2022

$-1 = 1$

$\sqrt{-1} = i$
$\dfrac1{\sqrt{-1}} = \dfrac{1}{i}$
$\dfrac{\sqrt1}{\sqrt{-1}} = \dfrac1i$
$\sqrt{\dfrac1{-1}}= \dfrac{1}{i}$
$\sqrt{\dfrac{-1}1}= \dfrac{1}{i}$
$\sqrt{-1}= \dfrac{1}{i}$
$i = \dfrac{1}{i}$
$i^2 = 1$
$-1 = 1$ !!! ?
Που βρίσκεται το λάθος ?

1 σχόλιο: