Τετάρτη, 5 Φεβρουαρίου 2020

Πολλά ριζικά

Αν 
$A = (1 + 2\sqrt{2} + 3\sqrt{3}  + 6\sqrt{6})(2 + 6\sqrt{2} + \sqrt{3} + 3\sqrt{6})$
$(3 + \sqrt{2} + 6\sqrt{3} + 2\sqrt{6})(6 + 3\sqrt{2} + 2\sqrt{3} + \sqrt{6})$, 
και
$B = (1 + 3\sqrt{2} + 2\sqrt{3} + 6\sqrt{6})(2 + \sqrt{2} + 6√ 3 + 3\sqrt{62})$
$(3 + 6\sqrt{2} + √ 3 + 2\sqrt{6})(6 + 2\sqrt{2} + 3\sqrt{3} + \sqrt{6})$. 
Να υπολογιστεί το κλάσμα $\dfrac{A}{B}$.
Σημείωση: Είναι γινόμενα τεσσάρων παρενθέσεων, «κόβονται» σε  δύο σειρές λόγω ... έκτασης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου