Τετάρτη 13 Νοεμβρίου 2019

Τιμή συνάρτησης

Έστω συνάρτηση $f : R → R$, τέτοια ώστε 
$f(0) = 0$, $\displaystyle\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h)}{h} =7$,
και 
$f(x + y) = f(x) + f(y) + 3xy$, 
για κάθε $x, y ∈ R$. 
Να βρεθεί η τιμή $f(7)$.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου