Δευτέρα 17 Ιουνίου 2019

Special αριθμοί

Ένας αριθμός ονομάζεται special αν κάθε ένα από τα ψηφία του είναι μικρότερο από το ψηφίο που βρίσκεται προς τα αριστερά. 
Για παράδειγμα, ο αριθμός $5420$ είναι special
Πόσοι special αριθμοί υπάρχουν μεταξύ $200$ και $700$;

1 σχόλιο: