Κυριακή, 8 Απριλίου 2018

Ορισμένα ολοκληρώματα

Να υπολογιστούν τα ολοκληρώματα
1. $ \displaystyle\int\limits^{e^{e^{e^e}}}_{e^{e^e}} \dfrac{1}{xlnxln(lnx)ln(ln(lnx))}dx$
2. $ \displaystyle\int^1_0 e^{x + e^{x + e^{x + e^x}}}\ dx$
Today’s Calculation Of Integral 2008

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου