Τρίτη, 7 Νοεμβρίου 2017

Πυθαγόρειες Τριάδες: από την ανακάλυψη μιας “κανονικότητας” στη διατύπωση και την απόδειξη μιας πρότασης

Εισήγηση των Δ. Ντρίζου – Σ. Σαμορέλη και Εμ. Κοβάνογλου στο 34ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου