Πέμπτη, 15 Δεκεμβρίου 2016

The Interactive Monty Hall Problem

Many smart people, including some world class mathematicians, have been fooled by this clever puzzle:
Click the image.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου