Πέμπτη, 6 Οκτωβρίου 2016

α = ?

Έστω οι συναρτήσεις
$f(x) = 6x + 7 $ και $g(x) = 7x + 6$. 
Αν
\[g^{−1}(f ^{−1} (g(f(a)))) = 1\]
να βρεθεί η τιμή του $α$.
Berkeley Math Tournament 2012

1 σχόλιο: