Τετάρτη, 12 Οκτωβρίου 2016

Η άσκηση της ημέρας (12 - 10 - 2016)

Έστω συνάρτηση $f$ ορισμένη στο $(-1,1)$ τέτοια ώστε:
 $\underset{x\to 0}{\mathop{\lim }}\,\frac{f(x)}{x}=1$
 και
$af(x)+1\le \sqrt{x+1}$
 για κάθε $x\in (-1,1)$, $a\in \Re$.
 i. να αποδείξετε ότι $a=\dfrac{1}{2}$ .
 ii. να βρείτε το όριο
$\underset{x\to {{0}^{-}}}{\mathop{\lim }}\,\dfrac{1}{f(x)}$
 iii. να βρείτε το όριο
$\underset{x\to 0}{\mathop{\lim }}\,\dfrac{f(x)+\eta \mu 2016x}{f(2x)-\eta \mu x}$

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου