Σάββατο, 27 Αυγούστου 2016

2 - Απλοποίηση

Να απλοποιηθoύν οι παραστάσεις:
1. $\dfrac {\sqrt{x}+1}{x\sqrt{x} + x +\sqrt{x}} \colon \dfrac {1}{x^2 - \sqrt{x}}$

2. $\dfrac{\sqrt {x^2+y^2}+x}{y+\sqrt {x^2-y^2}}\cdot\dfrac{x-\sqrt {x^2+y^2}}{\sqrt {x^2-y^2}-y}$

3. $\left( a+1 \right) \left( a^{2}+1 \right) \left( a^{4}+1 \right) \left( a^{8}+1 \right) \left( a^{16}+1 \right) \left( a^{32}+1 \right)$

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου