Δευτέρα, 18 Ιουλίου 2016

A New Method About Using Polynomial Roots and Arithmetic-Geometric Mean Inequality to Solve Olympiad Problems

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου