Τετάρτη, 1 Ιουνίου 2016

Περιστροφή $60^0$

Το ημικύκλιο διαμέτρου $ΑΒ$ περιστρέφεται κατά $60^0$, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. 
Να βρεθεί το εμβαδόν της πορτοκαλί επιφάνειας. Αν το εμβαδόν της επιφάνειας είναι της μορφής $kπ$, να βρεθεί ο αριθμός $k$.

1 σχόλιο: