Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2015

Κωδικοποιημένο μήνυμα

Αποκωδικοποιήστε το παρακάτω κωδικοποιημένο μήνυμα:

3 σχόλια:

 1. Ερώτηση:
  Μπορεί να έχει πραγματική υπόσταση ένας κόσμος, χωρίς και ποτέ κανέναν (απολύτως) παρατηρητή που να συνειδητοποιεί την ύπαρξη του κόσμου, ούτε καν έναν θεό που να συνειδητοποιεί την ύπαρξη του; ( Ένας τέτοιος απαρατήρητος κόσμος με ποια έννοια υπάρχει!;) Αν όχι, τότε τι συμβαίνει; Η συνείδηση θα προηγείται της παρατήρησης του αντικειμένου ή συμβαίνει το ανάποδο ή τίποτε από τα δύο !; Να ένας ακόμη κώδικας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Labor omnia vincit (πάντα έργασία νικᾷ)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. O παρακάτω κώδικας σε R θα δώσει τη λύση:

  m <- matrix(c(0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,1,
  1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,0,1,1,0,1,0,
  1,0,0,1,0,0,1,1,1,0,0,0,1,0,1,0,0,1,
  0,0,1,1,1,0,1,0,1,0,0,0,1,0,1,1,0,0,
  0,1,0,1,0,0,1,1,0,1,1,0,0,1,0,1,1,0),nrow=5, byrow=T)

  library(TRSbook)
  library(magrittr)

  apply(m,2,paste0,collapse = "") %>%
  as.numeric %>%
  sapply(bin2dec) %>%
  paste(collapse = ";") %>%
  strsplit(";0;") %>%
  lapply(function(y) {
  strsplit(y, ";")
  }) %>%
  .[[1]] %>%
  lapply(as.numeric) %>%
  lapply(function(z)
  paste0(LETTERS[z],collapse = ""))

  ΑπάντησηΔιαγραφή