Τρίτη, 24 Μαρτίου 2015

Τόξα

Τα σημεία $A,B,C,D$ και $E$ ισαπέχουν σε ένα μικρό τόξο ενός κύκλου. Τα σημεία $E,F,G,H,I$ και $A$ ισαπέχουν σε ένα τόξο ενός δεύτερου κύκλου με κέντρο το σημείο $C$, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. 
Η γωνία $\angle{ABD}$ υπερβαίνει την γωνία $\angle{AHG}$ κατά $12^0$. Να βρεθεί η γωνία $\angle{BAG}$.
AIME 2015
 Διασκεδαστικά Μαθηματικά    www.eisatopon.blogspot.com     

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου