Πέμπτη, 6 Σεπτεμβρίου 2012

▪ $x=;$

Το εμβαδόν της πράσινης επιφάνειας $G$ είναι ίσο με το 80% της επιφάνειας του ορθογωνίου.
Να βρεθεί ο $x$. 
Δείτε εδώ τη λύση της άσκησης, που μου έστειλε ο φίλος Νίκος Φραγκάκης, από την Ιεράπετρα.

2 σχόλια: