Τρίτη, 24 Απριλίου 2012

▪Εγγεγραμμένος σε ισοσκελές

Ο κύκλος είναι εγγεγραμμένος στο ισοσκελές τρίγωνο και εφάπτεται των ίσων πλευρών στα , ενώ της βάσης στο . Οι ευθείες τέμνονται στο σημείο .
Εγγεγραμμένος  σε ισοσκελές.png 
Να δείξετε ότι:
1) το τρίγωνο είναι ορθογώνιο.
2) το τρίγωνο είναι ισοσκελές.
Πηγή: KARKAR
Δείτε τη λύση της άσκησης: Νίκος Φραγκάκης 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου