Τρίτη, 17 Απριλίου 2012

▪Συναρτησιακές σχέσεις - Άσκηση 19

Να βρεθούν όλες οι συναρτήσεις f: R → R, που ικανοποιούν την ισότητα:
$f(xy) ≤\frac{1}{2}[f(x) + f(y)]$
για όλους τους πραγματικούς αριθμούς x και y.
Niels Henrik Abel Mathematics Competition 2011
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου