Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2023

$2016×2018$

Μια διαγώνιος αυτού του ορθογωνίου $5×7$ διέρχεται από $11$ τετράγωνα. (Λέμε ότι μια ευθεία διέρχεται από ένα τετράγωνο αν το τετράγωνο και η ευθεία έχουν τουλάχιστον δύο κοινά σημεία.)
Από πόσα τετράγωνα θα περάσει η διαγώνιος ενός ορθογωνίου $2016×2018$; 
α) $4032$       β) $4033$       γ) $4034$        δ) $4035$       ε) $4036$

1 σχόλιο: