Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2023

Star

Δίνεται ένα ισόπλευρο τρίγωνο $ABC$. Τα σημεία σημεία $A'$ και $A''$ τριχοτομούν την πλευρά $BC$, τα σημεία $Β'$ και $Β''$ που τριχοτομούν την πλευρά $AC$ και τα σημεία $C'$ και $C''$ τριχοτομούν την πλευρά $ΑΒ$, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.
Τι ποσοστό του εμβαδού του $ABC$ είναι το εμβαδόν του σκιασμένου αστεριού;
(α) $6$%      (β) $7$%       (γ) $8$%       (δ) $9$%       (ε) $10$%

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου