Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2023

max f(1)

Έστω $f$ παραγωγίσιμη συνάρτηση για την οποία ισχύει   
$f(x) + f'(x) ≤ 1$
για κάθε $x$, και 
$f(0) = 0$. 
Ποια είναι η μεγαλύτερη τιμή του $f(1)$;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου