Κυριακή 15 Ιανουαρίου 2023

Τροχαλίες

Στο παρακάτω σχήμα υπάρχουν δύο τροχαλίες, μία ακτίνας $3$ ιντσών, μία ακτίνας $2$ ιντσών. Τα κέντρα των τροχαλιών απέχουν μεταξύ τους $6$ ίντσες. 
Ποιο είναι το συνολικό μήκος του ιμάντα γύρω από τις δύο τροχαλίες; 
[Δώστε την απάντησή σας με τρία δεκαδικά ψηφία.]

1 σχόλιο: