Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2023

BENJAMIN

Κάθε γράμμα στη λέξη $BENJAMIN$ αντιπροσωπεύει ένα από τα ψηφία $1, 2, 3, 4, 5, 6$ ή $7$. Διαφορετικά γράμματα αντιπροσωπεύουν διαφορετικά ψηφία. 
Ο αριθμός $BENJAMIN$ είναι περιττός και διαιρείται με το $3$. Ποια ψηφίο αντιστοιχεί σε $N$; 
A) $1$      B) $2$      C) $3$      D) $5$      E) $7$
KANGOUROU Math Competition 2016 (Ε΄ - Στ΄ Δημοτικού)

1 σχόλιο:

 1. Θα είναι το ή το 1 ή το 3 ή το 5 ή το 7. Σκέψη.
  Αν έχουμε δύο άσσους, τότε το άθροισμα των ψηφίων του αριθμού θα είναι 1+1+2+3+4+5+6+7=29 που δεν διαιρείται με το 3, άτοπο!
  Αν έχουμε δύο τριάρια, τότε το άθροισμα των ψηφίων του αριθμού θα είναι 1+2+3+3+4+5+6+7=31 που δεν διαιρείται με το 3, άτοπο!
  Ομοίως, αν είναι δύο πεντάρια, τότε βγαίνει άθροισμα ψηφίων ίσο με 33, δεκτό!
  Αν είναι δύο εφτάρια, έχουμε άθροισμα ψηφίων ίσο με 35, άτοπο!
  Άρα αναγκαστικά επιλέγω το D)

  ΑπάντησηΔιαγραφή