Τρίτη 10 Ιανουαρίου 2023

Κάντε 168

Με τα υπάρχοντα πλήκτρα του υπολογιστή, σχηματίστε τον αριθμό $168$, χρησιμοποιώντας τα μία μόνο φορά το καθένα.

1 σχόλιο: