Σάββατο 3 Σεπτεμβρίου 2022

1000ο ψηφίο

Ποιο είναι το $1000$ο ψηφίο του αριθμού 
$ \big(1+ \sqrt{2} \big)^{3000}$ 
σε δεκαδική μορφή?

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου