Δευτέρα 27 Ιουνίου 2022

Αντικατάσταση ? όχι φυσικά

Αν $x = 9$, να βρεθεί η τιμή της παράστασης 
$$x^6 + 6x^5 + 15x^4 + 20x^3 + 15x^2 + 6x + 1$$

1 σχόλιο: