Κυριακή 12 Ιουνίου 2022

Το 7 είναι ο μοναδικός πρώτος αριθμός που ακολουθείται από έναν κύβο;

Ναι. 
Απόδειξη:  
Έχουμε
$x^3-1=(x-1)(x^2+x+1)$. 
O αριθμός αυτός είναι σύνθετος, εκτός αν είναι $x-1= 1$, δηλαδή το $x=2$ για το οποίο ισχύει $x^3=8$.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου