Τετάρτη 13 Απριλίου 2022

Περίπου 10

$$\dfrac{π^{3^2}}{e^{2^3}}= 9,9998...\approx 10$$

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου